Hvad er bevidsthed?


Spørgsmålet har altid været en del af den videnskabelige såvel som den filosofiske debat, men ingen har kunnet give et endegyldigt svar. Naturvidenskaben forklarer den ydre virkelighed og har ikke bevidstheden med i sit verdensbillede.


Bevidsthed er forudsætning for al erkendelse, men

hverken naturvidenskaben eller religionen kan i dag give tilfredsstillende svar på, hvad bevidsthed er.


Mit bud er, at bevidsthed er en fundamental egenskab ved naturen underlagt evolutionen; naturen er bevidst, og mennesket er en kreativ medskaber i den fortsatte udvikling.


I en tid, hvor videnskab og religion kæmper om herredømmet, er ”Bevidsthedens natur. Naturens bevidsthed” en skitse til en helt tredje fortælling.


Min bog indeholder bevidsthedsudvidende viden og en invitation til læseren om at være med til at skabe den nye fortælling.

Steen Relster om bevidsthed og en ny fortælling